Ingredients

Cada LEX és un procés de cocreació nodrit d’ingredients que s’han anat desenvolupant al llarg dels anys. Com un pintor amb la seva paleta de colors, triem i barregem els ingredients adequats per a dissenyar i satisfer les necessitats i expectatives dels participants.

TROBADES

Intercanvi d’experiències amb organitzacions pioneres i espais innovadors per inspirar-se

TREND TOUR

Conèixer les últimes tendències i innovacions. Detectar indicis de canvi abans que siguin massius!

EINES & METODOLOGIES

Conèixer i practicar eines i metodologies emergents en management i governança

NETWORKING

Facilitar la connexió per fomentar oportunitats i aprenentatge

COS & MENT

Plena consciència & Pràctiques de plenitud

PANELL D’EXPERTS

Grup d’experts que comparteixen testimonis i actuen com activadors de la transformació per al grup

KEYNOTE

Expert que comparteix la seva experiència, inspira i interactua amb el grup com a coach del canvi

WORKSHOP

Facilitació i dinàmiques de grup, creativitat, intel·ligència col·lectiva en acció

GAMIFICACIÓ

Experimentar Serious Business Games en el camp de la innovació i de la transformació cultural i organitzacional

Les temàtiques

Són vàries les temàtiques que Imfusio proposa explorar. Però estarem encantats d’adaptar-nos a les temàtiques que més us interessin.

Start-up & Business Model

Governance • Transformation Model • Green & Teal organisation • Corporate Venturing • Innovation Labs

Future-of-work & Innovation in Management

Employee Experience • Cultural Transformation • Agile Team • Design thinking & Sprint

Leadership & Talent

People First strategy • Leaders as a Host • Intrapreneurship • Talent management • Personal development

Digital & New Technologies

Digital Transformation • HR Trends • Artificial Intelligence IA • Virtual Reality

Higher Purpose & Sustainability

Purpose Driven organisation • Circle, Sharing, Social & Solidarity economy • BCN Smart City & Citizen • Urban Planning

#FutureofWork